കരിമ്പത്തെ പച്ചി പ്രഭാകരൻ നിര്യാതനായി

തളിപ്പറമ്പ് : കരിമ്പത്തെ പച്ചി പ്രഭാകരൻ (54) നിര്യാതനായി. ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്നു. ഭാര്യ : ലളിത (മുണ്ടേരി).

മക്കൾ : പ്രവീൺ, പ്രണവ്. മരുുമകൾ : സ്വാതി. സംസ്ക്കാരം (ഇന്ന് – 16-12-2019)  ഉച്ചക്ക് ശേഷം മഞ്ചാൽ പൊതുശ്മശാനത്തിൽ.

You can like this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like!