സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനായി കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിപിഎം പെരിങ്ങോം ഏരിയാ സെക്രട്ടറി സി.സത്യപാലന്‍.

കണ്ണൂര്‍:സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകനായി കണ്ണൂര്‍ ഗവ.മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിപിഎം പെരിങ്...