പ്രാദേശിക ലേഖകര്‍ക്ക് വീണ്ടും അടികൊടുത്ത് ദീപിക, ഫോട്ടോ അലവന്‍സ് 60 ല്‍ നിന്ന് 20 ആയി ചുരുക്കി–ലേഖകരില്‍ അതൃപ്തി പുകയുന്നു

കണ്ണൂര്‍: പ്രാദേശിക ലേഖകര്‍ക്ക് പുതുവല്‍സര സമ്മാനമായി വീണ്ടും അടികൊടുത്ത് ദീപിക, ഫോട്ടോ അലവന്‍സ് പകുതിയിലേറെ വെട്ടിക്...

ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം, അച്ചന്‍മാരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതക്ക് പ്രാദേശിക ലേഖകരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പരിഹാരം കാണാന്‍ ശ്രമം

കണ്ണൂര്‍: ദീപിക ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം, അച്ചന്‍മാരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതക്ക് പ്രാദേശിക ലേഖകരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ...