അല്‍മഖര്‍ കോളേജ് ഓഫ് ശരീഅ കോളേജ് ഇസ്‌ലാമിക് സയന്‍സ് ദില്‍ക്കഷ് ആര്‍ട്‌സ് ഫെസ്റ്റ് 18, 19, 20 തീയതികളില്‍ നടക്കും

തളിപ്പറമ്പ്: അല്‍മഖര്‍ കോളേജ് ഓഫ് ശരീഅ കോളേജ് ഇസ്‌ലാമിക് സയന്‍സിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനയായ അസാസ് അല്‍മഖര്‍ സംഘടിപ്പിക്...