പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ പീഢകരേയും കുറ്റവാളികളേയും സംരക്ഷിക്കുന്നു-ഡോ.കെ.വി.ഫിലോമിന

തളിപ്പറമ്പ്: പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ പീഡകരെയും കുറ്റവാളികളെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരായി മാറിയെന്ന് മഹിള കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ...

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതാണെന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവണത മൗലീകാവകാശ ലംഘനമെന്നും കെഎസ് എസ് പി എ

തളിപ്പറമ്പ്: അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭരണഘടന അനുവദിച്ചതാണെന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന പ്രവണത മൗലീകാവകാശ ലംഘനമെന...