ചൊറുക്കളയിലെ അഡ്വ.നിങ്കിലേരി സുധീര്‍(74)നിര്യാതനായി.

തളിപ്പറമ്പ്: ചൊറുക്കളയിലെ അഡ്വ.നിങ്കിലേരി സുധീര്‍(74)നിര്യാതനായി. ഭാര്യമാര്‍: ഉമ, പരേതയായ സീതാമണി. പരേതരായ മാ...