പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പുതിയ കെട്ടിടം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നു. തറക്കല്ലിടല്‍ ഉടന്‍

തളിപ്പറമ്പ് : ഒടുവില്‍ പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കണമെന്ന ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യം നടപ്പിലാകുന്നു. ...