മാതാവിനെയും സഹോദരിയെയും അക്രമിച്ച യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

പരിയാരം: മാതാവിനെയും സഹോദരിയേയും മര്‍ദ്ദിച്ച യുവാവിനെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെറുതാഴം കാപ്പുങ്ങലിലെ പയ്യ...