നാട്ടിപ്പണിക്ക് ആളെ കിട്ടാതെ ഞാറുനടീല്‍ മന്ദഗതിയില്‍; അധികാരികള്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം

തളിപ്പറമ്പ്: സമയത്ത് മഴയെത്തിയതോടെ ഈ വര്‍ഷം സജീവമാകുമെന്നു കരുതിയ നെല്‍കൃഷി നാട്ടിപ്പണിക്ക് ആളെക്കിട്ടാതെ മന്ദഗതിയിലാ...