ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് ലക്ഷ്യമിട്ട് കമന്റ് ചാലഞ്ചുമായി ജി.എന്‍.പി.സി ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ. ലക്ഷ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കമന്റ് കിട്ടിയ ഫെയ്‌സ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഇരുപതു ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളെ നേടി ഫെയ്‌സ് ബുക്കിനെതന്നെ ഞെട്ടിച്ച ജി.എന്‍.പി.സി ഗ്രൂപ്പ് പുതിയ റെ...

നൂറ്റാണ്ടിലേറെ തളിപ്പറമ്പിന്റെ ചരിത്രങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയ സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കല്‍ ആരംഭിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ് : പഴമയുടെ പ്രൗഡിയുമായി നഗരമധ്യത്തില്‍ തലയുയര്‍ത്തി നിന്നിരുന്ന തളിപ്പറമ്പ് സബ് രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസ് കെട്ടിട...