പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ സാധാരണക്കാരെയും സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ കൊള്ളയടിക്കുന്നു-കെ പി സി സി ജന. സെക്രട്ടറി സജീവ് ജോസഫ്-

തളിപ്പറമ്പ്: സാധാരണക്കാരെയും സര്‍ക്കാര്‍ ജിവനക്കാരെയും ഒരുപോലെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന സര്‍ക്കാറാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് കെ...

സംസ്ഥാന ജിവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത ഇനിയും വൈകരുത്-കെ കെ .രാജേഷ് ഖന്ന.

തളിപ്പറമ്പ്: സംസ്ഥാന ജിവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് എന്‍ ജി ഒ അസോസിയേഷന്‍ സം...