വീ മൂവീ ലാബിന്റെ ബാനറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം കാലൊച്ച (കാലന്റെ ഒച്ച) യുട്യൂബില്‍ റീലീസ് ചെയ്തു

തളിപ്പറമ്പ്: വീ മൂവീ ലാബിന്റെ ബാനറില്‍ തയ്യാറാക്കിയ കാലൊച്ച(കാലന്റെ ഒച്ച) ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമിന്റെ യുട്യൂബ് റീലീസ് തളിപ്പ...

ടീം സിനിമാ കനവിന്റെ ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം ശാന്തമീ രാത്രിയില്‍ ടീസര്‍ പ്രകാശനം സെപ്തംബര്‍ 9ന്

കൊച്ചി : ടീം സിനിമാ കനവിന്റെ ബാനറില്‍ ഹസീബ് പൊയിലില്‍ സംവിധാനം നിര്‍വഹിച്ച ശാന്തമീ രാത്രിയില്‍  ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിം നിങ്ങ...