തെരുവുനായ അക്രമം : നായ തലയോട്ടി കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച വീട്ടമ്മക്ക് ഗുരുതരം

പരിയാരം: തെരുവുനായ തലയോട്ടി കടിച്ചു പൊട്ടിച്ച വീട്ടമ്മക്ക് ഗുരുതരം. വെള്ളോറ കോയിപ്രയിലെ മുരിക്കാല്‍ ഹൗസില്‍ എം.അശോകന്...