സംസ്ഥാന ജിവനക്കാര്‍ക്കുള്ള ക്ഷാമബത്ത ഇനിയും വൈകരുത്-കെ കെ .രാജേഷ് ഖന്ന.

തളിപ്പറമ്പ്: സംസ്ഥാന ജിവനക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കാന്‍ ഇനിയും വൈകരുതെന്ന് എന്‍ ജി ഒ അസോസിയേഷന്‍ സം...