തളിപ്പറമ്പ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കരിമ്പം കെ.എസ് ഇ ബി ഓഫീസ് ധര്‍ണ രജനി രമാനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

തളിപ്പറമ്പ്: തളിപ്പറമ്പ് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലം കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി യുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ബി.പി.എല്‍ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വൈദ്യുതി...