തലശേരി ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് മാര്‍ ജോര്‍ജ് ഞരളക്കാട്ടിന്റെ സഹോദരന്‍ നിര്യാതനായി.

നടവയല്‍(വയനാട്): തലശേരി ആര്‍ച്ച് ബിഷപ്പ് മാര്‍ ജോര്‍ജ് ഞരളക്കാട്ടിന്റെ സഹോദരന്‍ നിര്യാതനായി. കത്തോലിക്കാ കോണ്‍ഗ്ര...