ഉറപ്പിച്ച വിവാഹത്തിനു ശേഷം കാമുകനെ വരിക്കാനുളള യുവതിയുടെ തീരുമാനത്തിനു കാരണം ഇതാണ് : യുവതി പോലീസിനോട് മനസ് തുറക്കുന്നു

തളിപ്പറമ്പ്: വിവാഹത്തിന് സമ്മാനമായി കിട്ടുന്ന സ്വര്‍ണ്ണാഭരണങ്ങളുമായി നാടുവിടുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് കാമുകനെ വരിക്കാന...