വെറുമൊരു ഫോണ്‍കോള്‍ മതി—ടാര്‍പോളിന്‍ ഷീറ്റുകള്‍ വീട്ടിലെത്തും- ടെലിമാര്‍ക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അനുമതി-

തളിപ്പറമ്പ്: ടെലിമാര്‍ക്കറ്റിങ്ങിലൂടെ ടാര്‍പോളിന്‍ ഷീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അനുമതി നല്‍കി.

മഴക്കാല മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൃഷി ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ടാര്‍പോളിന്‍ ഷീറ്റുകള്‍, പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലുകള്‍

എന്നിവ ടെലിമാര്‍ക്കറ്റിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ടാര്‍പോളിന്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ പരിയാരത്തെ

ശക്തിടാര്‍പോളിന്‍ കമ്പനി മാനേജിങ്ങ് ഡയരക്ടര്‍ കളക്ടര്‍ക്ക് അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നു.

ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് ടാര്‍പോളിന്‍ ഷീറ്റുകള്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത് മൂലം ദുരിതമനുഭവിച്ചുവരുന്നത്.

അതിനാല്‍ ഇവ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ടെലിമാര്‍ക്കറ്റിംഗ് നടത്താനാണ് അനുമതി നല്‍കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് 8606434432(പരിയാരം), 9526132229(പയ്യന്നൂര്‍) എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

You can like this post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like!